Logo Verloskundigenpraktijk Maassluis

Het actuele nieuws

Update 15-06-2020 10.00u

Beste zwangere,

Met onze collega's uit de regio hebben wij nieuwe afspraken gemaakt over de verruiming van de maatregelen ivm Corona. Dit doen we in kleine stapjes, in overleg met ziekenhuizen en de kraamzorgorganisaties.
De volgende afspraken gelden voor hier in de regio.

Algemene regels blijven gelden:
- Kom niet naar de praktijk als je klachten hebt! Het is dus belangrijk dat je NIET komt als je klachten hebt zoals koorts, keelpijn, hoesten, benauwdheid en verkoudheid.
- Houdt zoveel mogelijk 1.5m afstand (behalve bij lichamelijk onderzoek).
- Hoest en nies in je elleboog.
- Was regelmatig je handen.
- We schudden geen handen.

Hoe ziet onze zorg er nu uit?
- Bijna alle controles zijn weer op de praktijk. Een enkele is nog telefonisch.
- De intake vindt weer op de praktijk plaats. Net zoals het gesprek over prenatalescreening.
-Je partner mag bij alle echo's aanwezig zijn. Dit is dus bij de echo rond 8 weken, de termijnecho en de groeiecho. 
- Kom verder zoveel mogelijk alleen.
- Neem nog GEEN kinderen mee naar de controles.

- Tijdens de bevalling in het Vlietland ziekenhuis en Franciscus Gasthuis geldt nog steeds dat er 1 volwassen begeleider met je mee mag. Meestal is dit je partner, je kan ook kiezen voor iemand anders.
- In het Reinier de Graaf gasthuis mogen inmiddels weer zoals altijd 2 personen bij je bevalling aanwezig zijn. Deze extra persoon moet wel klachtenvrij zijn.
- Tijdens je bevalling thuis kan er in overleg met je verloskundige en kraamzorgorganisatie 1 extra persoon ter begeleiding aanwezig zijn. Deze persoon moet wel klachtenvrij zijn.

- Voor in het kraambed geldt dat we 1 keer bij je thuis langs komen. De overige controles zijn telefonisch en overleggen we of huisbezoek nodig is.

Heb je een afspraak in het ziekenhuis? Kijk dan op de site van het ziekenhuis voor de geldende regels daar.

Als er nieuwe versoepelingen zijn zullen we het op deze plek en op onze facebookpagina aan jullie laten weten.
Je mag ons natuurlijk altijd bellen met klachten of vragen over je zwangerschap, maar voor vragen over de versoepeling , vragen wij jullie te wachten op ons volgende bericht.

We danken jullie voor jullie geduld. We proberen het voor iedereen zo optimaal mogelijk te regelen, zodat de kans op besmetting zo klein mogelijk blijft.

Verloskundigenpraktijk Maassluis | Wagenstraat 37 | 3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer: 06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)

Verloskundigenpraktijk Maassluis
Wagenstraat 37
3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer:
06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)